Usługi portowe

Opłaty Portowe.

Sprzęt o długości

do 6 m

od 6,1 do 9 m

od 9,1 do 12 m

powyżej 12 m

Do 4 godzin

10 zł

14 zł

17 zł

20 zł

za dobę

27 zł

36 zł

45 zł

55 zł

jednostka wielokadłubowa

* plus 50% stawki podstawowej

bezumowny postój jednostki

200 zł / doba

za miesiąc

430 zł* / 540 zł

540 zł* / 650 zł

640 zł*/ 750 zł

820 zł* / 930 zł

letni sezon nawigacyjny

1350 zł

1680 zł

2330 zł

2910 zł

sezon zimowy hangar

1820 zł

2130 zł

-

-

sezon zimowy plac

700 zł

830 zł

1030 zł

1490 zł

Postój poza / przed sezonem nawigacyjnym

50% stawki podstawowej

* ceny obowiązujące poza sezonem.

 

 Inne Opłaty.

Nazwa

Cena

Postój łódki wiosłowej do 3 metrów

700 zł / sezon nawigacyjny

Wynajęcie świetlicy / sali dydaktycznej w Marinie

umowna

Organizacja imprezy plenerowej na terenie Mariny lub na plaży

umowna

Natryski dla członków jednostki pływającej

7 zł

Opłata za media (prąd/woda) basenach portowych* – w systemie kart przedpłatowych wg stawek dostawcy

10 zł

20 zł

30 zł

jednorazowy dostęp do mediów* - w systemie ryczałtowym (prąd/woda)

15 zł

Sprzedaż kart przedpłatowych do opłat za media

5 zł / szt.

Wypożyczenie myjki ciśnieniowej

25 zł / 1 godz

Wjazd dźwigu na teren przystani celem zwodowania jednostki pływającej

65 zł / 1 godz

Slipowanie jednostki pływającej na slipie najazdowym

22 zł / 1 godz / jednostka

Wynajęcie ciągnika do slipowania jednostki pływającej

60 zł / 1 godz. / jednostka

Wodowanie lub wyciąganie dźwigiem jednostki pływającej

Umowna

Stawianie lub wyciąganie dźwigiem masztu jednostki pływającej

Umowna

Przechowywanie łoża/przyczepy/wózka pod jacht

Umowna

Przechowywanie masztu lub innego wyposażenia jednostki

Umowna

Remont jednostki pływającej w hangarze lub na ternie przystani

Umowna

Drobne naprawy przez pracowników OSiR

70 zł / 1 godz.

* niewykorzystane wartości pozostawione na karcie nie podlegają zwrotowi!

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. kierownik: 0048 691 640 765
kom. bosman 0048 722 197 196
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

bosman

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl