Organizacja imprez

Prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Mariny, tel. 91 419 16 12.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 302/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2023 r.

 

Usługa

Cena

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych

umowna

Organizacja wyjazdów na imprezy sportowe

umowna

Organizacja szkoleń, konferencji, kursów, szkółek

umowna

Organizacja obozów, kolonii, biwaków, wydarzeń, rejsów, spływów

umowna

Sprzedaż gadżetów OSiR

umowna

Transport

Bus, ciągnik

umowna

Wynajem

części lub całości obiektów (stadion, zespół boisk sportowych, ośrodek wodny w Lubczynie)

umowna

Sprzętu sportowego, rekreacyjnego na imprezy

umowna

sprzętu nagłaśniającego

umowna

barierek ochronnych na imprezy

min. 7 zł/szt./ doba

pneumatycznej bramy mety / startu

500 zł/impreza do 8 godz.

podium (miejsca 1-3)

150 zł / impreza

kręgu piknikowego (ogniskowego)

umowna

namiotów o powierzchni 16 m² i 68 m2 wraz z rozłożeniem i złożeniem

umowna

profesjonalny aluminiowy zestaw do piłki siatkowej plażowej ze stanowiskiem sędziego

350 zł /impreza /doba

kompletu bramek aluminiowych

160/ impreza/ doba

kosiarki ciągnikowej z obsługą

150 zł/godz.

mikrociągnika i sprzętu do pielęgnacji boisk sztucznych i naturalnych z obsługą

umowna

powierzchni reklamowej

umowna

placów pod czasowe stoiska gastronomiczno-handlowe

umowna

Sprzętu lekkoatletycznego

umowna

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. kierownik: 0048 691 640 765
kom. bosman 0048 722 197 196
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

bosman

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl