Projekt ,,Goleniowska Szkoła pod żaglami” zakończony

.

zagle 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 czerwca zakończył projekt ,,Goleniowska Szkoła pod żaglami”. Zajęcia skierowane były dla wszystkich uczniów klas siódmych szkół podstawowych dla których gmina Goleniów jest organem prowadzącym. Głównym założeniem projektów było pokazanie młodzieży żeglarstwa jako formy aktywnego spędzenia czasu wolnego, współdziałania w grupie i nowej atrakcyjnej aktywności ruchowej. Tajniki żeglarstwa i piękno akwenu Jeziora Dąbie poznawali pod okiem instruktorów: Andrzeja Nowackiego, Romana Gryglewskiego i Marcina Spiżewskiego. W okresie od 7 maja do 4 czerwca w projekcie udział wzięło ponad 350 uczestników.
Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół za poparcie projektu wśród społeczności swoich placówek, nauczycielom i uczniom za liczny i pełen zaangażowania udział w zajęciach.

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. kierownik: 0048 691 640 765
kom. bosman 0048 722 197 196
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

bosman

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl