Wybierz kategorię!Opis rejsów

Rejsy:
bez ograniczeń, przeznaczone są dla osób rozpoczynających przygodę z żeglarstwem i dla żeglarzy zdobywających godziny stażowe. Wszystkie mają charakter stażowo-szkoleniowy i dają podstawy do zdobycia odpowiedniej wiedzy m.in. z zakresu nawigacji morskiej, locji oraz przygotowań i prowadzenia samodzielnego rejsu.
Rejs: MANEWROWANIA DUŻYM JACHTEM - NOWOŚĆ!
rejs szkoleniowy mający na celu praktyczną naukę manewrowania jachtem dla skiperów utrwalających praktykę żeglarską oraz osób przygotowujących się do egzaminu na jachtowego sternika morskiego. Bez ograniczeń, przeznaczone są dla osób rozpoczynających przygodę z żeglarstwem i zdobywających godziny stażowe. Wszystkie mają charakter stażowy i dają podstawy do zdobycia odpowiedniej wiedzy m.in. z zakresu nawigacji morskiej, locji oraz przygotowań i prowadzenia samodzielnego rejsu.
Wiek:
min. 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
Staż morski:
każdy otrzymuje Opinię z Rejsu zgodną z przepisami PZŻ w celu otrzymania stopni żeglarskich.
Trasa rejsu:
to plan, który uzależniony jest głównie od warunków atmosferycznych oraz umiejętności i doświadczeń załogi.
* Cena all inlusive:
a) zawiera: cenę brutto w PLN , miejsce na jachcie, prowadzenie jachtu przez uprawnionego kapitana, produkty na pełne i smaczne wyżywienie, opłaty portowe i administracyjne, paliwo, gaz, wodę pitną, ubezpieczenie jachtu oraz grupowe NNW załogi i KL przy rejsach zagranicznych, szkolenie z obsługi jachtu pełnomorskiego.
b) nie zawiera: indywidualnego ubezpieczenia KL i NNW;  sprzątania jachtu po rejsie (załoga sprząta jacht samodzielnie); zwiedzania i biletów wstępu do atrakcji turystycznych; korzystania z płatnych natrysków w marinach.
c) kalkulacja ceny: dotyczy rejsu przy min. 5 płatnych uczestnikach. Przy mniejszej liczbie załogi armator decyduje o tym czy rejs dochodzi do skutku lub ustala ponowną kalkulację ceny danego rejsu.
d) rezerwacja: wpłata min. 30 % ceny rejsu , zgodnie z "Regulaminem udziału w rejsie" i przesłanie formularzu zgłoszeniowego.
e) dojazd: cena nie zawiera dojazdu do miejsca zbiórki. Dojazd możliwy jest w rejsach gdzie następuje wymiana załóg i organizowany jest na trasie z Goleniowa do miejsca wymiany i powrót do Goleniowa. Szczegóły do omówienia przy rezerwacji.
Zniżki/rabaty:
***5% dla stałych klientów - udział w rejsie w min.1 sezonie,
***10% dla stałych klientów - udział w rejsie w min.3 sezonach.
** Cena promocyjna:
- nie łączy się z innymi promocjami,
- ważna do 28.02.2016 r.
*** Oferta specjalna:
dotyczy tylko zgłoszeń grupowych na warunkach j/w i nie łączy się z inymi promocjami.
Odwołanie rejsu:
armator OSiR Goleniów zastrzega sobie możliwość unieważnienia rejsu z powodów organizacyjnych, awarii technicznych lub innych powodów losowych, o czym każdorazowo uczestnicy rejsu zostaną powiadomieni.

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. kierownik: 0048 691 640 765
kom. bosman 0048 722 197 196
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

bosman

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl