Najbliższe wydażenia

regaty

Cztery gwiazdki dla Mariny Lubczyna

.

W majowym numerze magazynu sportów wodnych "Żagle", opublikowano informator o przystaniach śródlądowych i morskich w Polsce. Również w tym roku przyznano Marinie Lubczyna OSiR Goleniów cztery gwiazdki w pięciostopniowej skali. Bardzo cieszy nas to, że wciąż niezmiennie możemy oferować naszym klientom wysoką jakość usług i profesjonalną obsługę.

Zapraszamy do Mariny Lubczyna!

Kąpielisko na Lubczynie

.

Kąpielisko w Lubczynie wpisane do wykazu na terenie Gminy Goleniów:
Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie nr VI/31-15

Kąpielisko OSiR w Lubczynie zostało wpisane do wykazu kąpielisk na 2015 r. Kąpielisko funkcjonować będzie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2015r. Zgodnie z przepisami o kąpieliskach objęte zostanie nadzorem Sanepidu w zakresie badań wody.

Kąpielisko strzeżone będzie przez ratowników codziennie od 10:00 do 18:00. Serdecznie zapraszamy.

Uwaga!

.

Wodowanie jednostek pływających 18.04.2015 (sobota). W sprawie godzin wodowania i kolejności prosimy o kontakt pod numerem 91 419 16 12.

Przypominamy o przygotowaniu jednostek do sezonu nawigacyjnego.

Kierownik P. Ruciński

Postój jednostek w sezonie 2015!

.

 

Rezydenci i Armatorzy jednostek pływających - w związku z zakończonymi pracami w porcie i koniecznością ustaleń dotyczących miejsc do cumowania w sezonie nawigacyjnym 2015 proszę o ponowne wypełnienie DEKLARACJI postoju.
DEKLARACJE po wypełnieniu należy złożyć w formie elektronicznej lub złożyć w siedzibie OSiR Goleniów, ul. Sportowa 25.
Deklaracje złożone w roku 2014 nie zwalniają z obowiązku ponownego złożenia wniosku.
Termin składania do 28 lutego br.

docPobierz deklarację postoju na rok 2015

 

e mail MARINA LUBCZYNA

72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2
biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. bosman: 0048 691 640 765
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
www.lubczyna.goleniow.pl

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl