Kąpielisko Lubczyna z Błękitną Flagą!!!

.

Wyróżnienie Błękitnej Flagi to międzynarodowy program ekologiczny przyznawany plażom i marinom, które spełniają standardy zrównoważonego zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i czystości. Flagę Błękitną przyznaje Foundation for Environmental Education (Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej) we współpracy z krajowymi organizacjami partnerskimi.
 
Kluczowe kryteria, które muszą być spełnione, aby plaża otrzymała wyróżnienie Błękitnej Flagi:
1. Jakość wody: Plaża musi spełniać określone standardy jakości wody kąpieliskowej ustalone przez odpowiednie organy regulacyjne.
2. Zarządzanie środowiskowe: Plaża lub marina powinny podejmować działania mające na celu ochronę i zachowanie środowiska naturalnego, takie jak programy segregacji i recyklingu odpadów, edukacja ekologiczna itp.
3. Bezpieczeństwo i usługi: Plaża powinna zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla odwiedzających, w tym odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie ratowników, infrastrukturę sanitarną itp.
4. Edukacja i informacja: Plaża powinna promować świadomość ekologiczną poprzez organizowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności lokalnej i odwiedzających.
Wyróżnienie Błękitnej Flagi jest międzynarodowo rozpoznawane jako znak wysokiej jakości i dbałości o środowisko na plażach.
 
Kąpielisko w Lubczynie miało przyznaną Błękitną Flagę w latach: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023.
354059016 709730290958876 4615973476978895994 n

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. kierownik: 0048 691 640 765
kom. bosman 0048 722 197 196
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

bosman

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl