Uruchamiamy obiekty sportowe

.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor OSiR w Goleniowie informuje, że z dniam 4 maja 2020 częściowo udostępnione zostaną obiekty sportowe OSiR dla uzytkowników. Zasady korzystania z poszczególnych obiektów zawarte są w załącznikach:

nr 1 - obiekty Goleniów: stadion, Zespół boisk sportowych

nr 2 - Marina Lubczyna

nr 3 - wypożyczalnia sprzętu pływającego Lubczyna.

Jednoczesnie informujemy, że na obiektach OSiR w widocznych miejscach przy wejściach na obiekty dostępne sa płyny do dezynfekcji rąk oraz wywieszone są zasady korzystania z obiektów w czasie stanu epidemii.

Przypominamy, że place zabaw dla dzieci i siłownie plenerowe sa nadal wyłączone z użytku.

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. kierownik: 0048 691 640 765
kom. bosman 0048 722 197 196
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

bosman

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl