Zawiadomienie o regatach o Złotą Kotwice Dyrektora OSIR – regaty otwarcia sezonu Lubczyna 12.05.2018 r.

.

31945597 2182738001960682 2176984159153553408 n

1. ORGANIZATOR

Gmina Goleniów

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

2. PRZEPISY

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi /PRŻ 2017 - 2020/, niniejszym zawiadomieniem o regatach, Instrukcją Żeglugi.

3. KLASY

  • OPEN do 7 m

  • OPEN od 7 m – do 9m

  • OPEN pow.9 m

4. TERMIN I MIEJSCE REGAT ORAZ SCENARIUSZ GODZINOWY

Regaty odbędą się 12 maja 2018 r. na akwenie Jeziora Dąbie, start i meta – Marina Lubczyna.

Program minutowy

9.00 - 10:00 zgłoszenia do regat:

a) klasa otwarta do 7 m

b) klasa otwarta od 7 m-9 m

c) klasa otwarta pow. 9.m

11:30 Start do regat

16.30 Zakończenie i podsumowanie regat, wręczenie nagród. Otwarcie sezonu żeglarskiego 2018.

17:30 Poczęstunek dla uczestników regat

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu regat w godzinach 9.00 – 10.00, w biurze regat – Bosmanat Marina Lubczyna. Druk formularza dostępny będzie w biurze regat w czasie przyjmowania zgłoszeń.

2. Wpisowe do regat

  • klasy OPEN - 50 zł od załogi,

6.INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniu 12.05.2018 od godziny 9.00

7. NAGRODY

  • Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe – za miejsca od I do III w poszczególnych klasach.

  • Wśród uczestników – rezydentów Mariny Lubczyna, którzy ukończą regaty zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe:

  • abonament na postój łódki na sezon letni 2019

  • abonament na postój samochodu na sezon letni 2019

  • abonament na postój samochodu na 1 miesiąc

  • 2 karty przedpłatowe na media za 30 zł

Warunkiem losowania wyżej wymienionych nagród jest udział i ukończenie regat przez min. 10 jednostek rezydenckich.

8. ADRES ORGANIZATORA

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Sportowa 25

72-100 Goleniów

tel.91 - 418 – 21 – 04

9. Biuro regat Marina Lubczyna - Bosmanat

ul. Żeglarska 2

72-105 Lubczyna

tel. 91 - 419 16 12

e mail MARINA LUBCZYNA
72-105 Lubczyna, ul. Żeglarska 2

biuro: tel./fax 0048 91 419 16 12
kom. wachtowy 24 h: 0048 663 046 498
kom. bosman/kierownik: 0048 691 640 765
e-mail: lubczyna@osir.goleniow.pl
logo

e mailOSIR GOLENIÓW

72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25
tel.: 0048 91418 21 04
fax: 0048 91 407 15 02
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
www.osir.goleniow.pl